İşletmelerin Pazar Performansi ile İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma

Mehmet MARANGOZ, Levent BİBER

Öz


İşletmelerde yürütülen bütün faaliyetlerin temelinde insan faktörü vardır ve bu faktörlerin iyi yönetilmesi işletmenin başarısında önemli bir etkendir. Bu çalışma kapsamında işletmelerde insan kaynakları (İK) uygulamaları; personel seçim süreci, performans değerleme, iş zenginleştirme, iş basitleştirme, iş rotasyonu ve iş genişletme olarak ele alınmıştır. Diğer taraftan işletme faaliyetlerinin sonuçlarını görerek, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığına bakarlar ve bu bağlamda işletmenin dış çevresiyle ilgili olan pazar performansının değerlen-dirilmesi önemlidir. Bu çalışmada işletmelerin pazar performansı ile İK uygulamaları arasındaki ilişki Türkiye'de faaliyet gösteren işletmeler kapsamında araştırılmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre özellikle iş zenginleştirme ve personel seçim sürecinin etkinliğinin işletmelerin pazar performansını etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler


İnsan Kaynakları; Pazar Performansı; İşletme Yönetimi

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr