Uyarlamalı Konjoint Analizi ve İstanbul İndirim Marketleri Üzerine Bir Uygulama

Eylem Deniz AKINCI, Sevil BACANLI, Gülay KIROĞLU

Öz


Çalışmada, son yıllarda pazar araştırmalarında oldukça çok kullanılan bir yöntem olan Konjoint Analizinin, çok etken içeren çalışmalarda yetersiz kalması durumunda kullanılan Uyarlamalı Konjoint Analizi (UKA) ayrıntılı olarak incelenmiş ve Uyarlamalı Konjoint Analizi'nin İstanbul'da yer alan indirim marketleri üzerinde yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere bir uygulaması yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Uyarlamalı Konjoint Analizi (Uka); Konjoint Analizi; Fayda Katsayısı; İndirim Marketleri

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr