Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu

Mehmet İsmail YAĞCI, Göknil Nur KOÇAK, Mehtap ÖZKAN BUZLU

Öz


Bu çalışmada; pazarlamada üretimcilik, müştericilik ve nihayetinde türetimcilik
olarak dönüşen paradigma kayması tartışılmaktadır. Paradigma kayması iddiasına
dayanak olarak, Pazarlama 1.0, Pazarlama 2.0 ve Pazarlama 3.0 birbirleriyle
karşılaştırılmaktadır. Her bir pazarlama evresinin içyüzünü ortaya koymak için 14
karşılaştırma ölçütü dikkate alınmıştır. Nihayetinde “türetimcilik” olarak adlandırılan
bakış açısının çerçevesi ortaya konmuştur. Pazarlama 3.0 evresinin tüketici davranışı
araştırmacılarının, çalışmalarında bu yeni bakış açısını dikkate almaları
önerilmektedir. Türetimcilik bakış açısının, pazarlama profesyonellerinin stratejik
pazarlama iletişimi performanslarına ve ürün tasarımlarına katkı sağlaması
beklenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Pazarlama 3.0, Paradigma, Türetimcilik, Strateji, Pazarlama Okulları

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680 Üsküdar/İstanbul
E-posta: journal@dogus.edu.tr