Belirsizlik Altında Çevre Bilinçli Tedarikçi Seçimi Probleminin İncelenmesi

Vildan ÖZKIR

Öz


Sürdürülebilir tedarik zincirleri, toplumun güncel gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını tehlikeye atmadan ulaşılabilir kılmayı hedeflemektedir. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmanın yolu, tedarik zincirinde akışı gerçekleşen tüm kaynaklara kapalı bir döngü içinde gerçekleşme yeteneği kazandırılmasını sağlamaktan geçmektedir. Burada öncelikli kaynaklar, kıt olan ve yaşamı sürdürülebilir kılan çevresel kaynaklardır. Çevre bilinçli sistemler kurmak suretiyle, tedarik zincirindeki müşteriler ve işletmeler bu kaynakların sürdürülebilirliği konusunda katkı sağlayabilmektedir. Bu çalışma, yeşil tedarik zincirinde tedarikçi seçimi gerçekleştiren bir firmanın değerlendirmesi gereken kriterler incelenmiş olup, otomotiv sektöründe üretim yapan bir firma için tedarikçi değerlendirmesi ve analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, sürdürülebilir tedarik zincirinde tedarikçi seçimi yaparken çevreci kriterlerin etki düzeyinin otomotiv sektöründe oldukça yüksek olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Bulanık Karar Verme, Çevreci Tedarikçi Seçimi, Sürdürülebilirlik, TOPSIS

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr