Kütüphaneciler İçin Bilgi

Araştırma kütüphanecilerine, Doğuş Üniveristesi Dergisi'ni elektronik dergi koleksiyonlarına dahil etmelerini öneririz. Derginin açık kaynak kodlu yayın sistemi, akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerdeki yayın süreci için de uygun bir yapıdadır. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Open Journal Systems sayfasından elde edilebilir.