Yazar Detayları

AKDAĞ, Özgüç, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Bölümü, Muhasebe ve Finansman ABD, Türkiye