Yazar Detayları

BOZKURT, Öznur, Sakarya Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü, İşletme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak - Makale
    İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
    Öz  PDF