Yazar Detayları

BOZKURT, İlhan, Zonguldak Devlet Hastanesi, Psikoloji Kliniği, Türkiye

  • Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak - Makale
    İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
    Öz  PDF