Yazar Detayları

ABDULLAYEV, Anar, İstanbul Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye