Yazar Detayları

ÇELİK, Arzum Erken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz - Makale
    İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Düşük Fiyatlandırma ve Aracılık Türü, Arz Yılı, Aracı Kurum Etkileri Üzerine Bir Araştırma
    Öz  PDF