Yazar Detayları

Çakmak, Erol, Atatürk Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye