Yazar Detayları

ÇELEBİ, Esat, Doğuş Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye