Yazar Detayları

Ceran, Esin Bengü, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak - Makale
    Katılımcı Karar Verme Değişime Karşı Tutumu Etkiler mi? Kalite Belgesi Alım Sürecinden Geçmekte Olan Özel Bir Hastanede Uygulama Çalışması
    Öz  PDF