Yazar Detayları

ÇETİN GÜRKAN, Güney, Trakya Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Türkiye

  • Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz - Makale
    İş-Aile ve Aile-İş Çatışması ile Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma
    Öz  PDF