Yazar Detayları

ÇEŞTEPE, Hamza, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye