Yazar Detayları

BÜLBÜL, Hasan, Niğde Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Türkiye

  • Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak - Makale
    Türk Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Yapısal Eşitlik Modeli ile Bir İnceleme
    Öz  PDF