Yazar Detayları

MARANGOZ, Mehmet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, Türkiye

  • Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz - Makale
    İşletmelerin Pazar Performansi ile İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma
    Öz  PDF