Yazar Detayları

MERCAN, Mehmet, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Türkiye

  • Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz - Makale
    Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi
    Öz  PDF