Yazar Detayları

ÇETİN, Murat, Bozok Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye