Yazar Detayları

ADIGÜZEL, Uğur, Bozok Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye