Yazar Detayları

BULUT, Zeki Atıl, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE İşletme, Türkiye