Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Nigar Demircan ÇAKAR, Adnan CEYLAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz İş Özellikleri Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Mehmet KAŞLI
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Öznur BOZKURT, İlhan BOZKURT
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz   PDF (English)
Harun TERZİ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak Is There a Relationship between Country Classification and Market Efficiency?: A Global Investigation Öz   PDF (English)
Berna KIRKULAK ULUDAĞ, Hassan EZZAT
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz İş-Aile ve Aile-İş Çatışması ile Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Hakkı AKTAŞ, Güney ÇETİN GÜRKAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal - Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Adnan CEYLAN, Güner ÇÖL, Hasan GÜL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması Öz   PDF
Erol EREN, Selim AREN, Lütfihak ALPKAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi Öz   PDF
Ebru Tümer KABADAYI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz İşletmelerin Pazar Performansi ile İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Mehmet MARANGOZ, Levent BİBER
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri Öz   PDF
Servet CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak Ayı Etkisi Öz   PDF
Murat ÇİNKO
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Düşük Fiyatlandırma ve Aracılık Türü, Arz Yılı, Aracı Kurum Etkileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Gökçe Yıldız SAĞLAM, Arzum Erken ÇELİK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi Öz   PDF
Burcu KIRAN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Istanbul Stock Market’s Reaction To Terrorist Attacks Öz   PDF (English)
Nikos CHRISTOFIS, Christos KOLLIAS, Stefanos PAPADAMOU, Apostolos STAGIANNIS
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK İŞVEREN MARKASI ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
İsmet Burçak Vatansever Durmaz, Nazlı Temoçin, Cafer Şafak Eyel
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ROLÜ Öz   PDF
Ahmet Mumcu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz Japonya (1991) ve ABD (2007-2009) Finans Krizlerinin Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirmesi Öz   PDF
K. Ali AKKEMİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz Jordan Anlamında Ölçülebilirlik Öz   PDF
Ali DÖNMEZ, Halit ORHAN
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: Kuşak Etkisinin Ayrıştırılması Öz   PDF
Altan Aldan, selcen öztürk
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz Öz   PDF
Özlem Ayvaz KIZILGÖL
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019): Temmuz Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması: Panel Veri Analizlerinden Bulgular Öz   PDF
Ömer Tuğsal Doruk
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması Öz   PDF
Ercan YAVUZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları Öz   PDF
Nilgün FIĞLALI, Alpaslan FIĞLALI, Elçin UZUNDURUGAN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Toplam 526 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>