Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Istanbul Stock Market’s Reaction To Terrorist Attacks Öz   PDF (English)
Nikos CHRISTOFIS, Christos KOLLIAS, Stefanos PAPADAMOU, Apostolos STAGIANNIS
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz Japonya (1991) ve ABD (2007-2009) Finans Krizlerinin Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirmesi Öz   PDF
K. Ali AKKEMİK
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz Jordan Anlamında Ölçülebilirlik Öz   PDF
Ali DÖNMEZ, Halit ORHAN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik bir Analiz Öz   PDF
Özlem Ayvaz KIZILGÖL
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması Öz   PDF
Ercan YAVUZ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Kansei Mühendisliği ve Uygulamaları Öz   PDF
Nilgün FIĞLALI, Alpaslan FIĞLALI, Elçin UZUNDURUGAN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Katılımcı Karar Verme Değişime Karşı Tutumu Etkiler mi? Kalite Belgesi Alım Sürecinden Geçmekte Olan Özel Bir Hastanede Uygulama Çalışması Öz   PDF
Esin Bengü Ceran, Selçuk Yeke
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Keats's 'Ode to a Nightingale': an Appreciation in Keatsian Aesthetics with Possible Sources and Analogues Öz   PDF (English)
Jalal Uddin KHAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Sistemde Toplum (Cemaat) Meclisleri ve Özellikleri Öz   PDF
Soyalp TAMÇELİK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti ve Çevre: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması Öz   PDF
Serkan ÇINAR, Mine YILMAZER, Tuğba ARPAZLI FAZLILAR
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz Kişi-Kültür Uyumunun Kariyer Planlaması Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Meltem ONAY, Uğur ZEL
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz Kişilik Özelliklerinin Bir Girişimcilik Boyutu Olan Denetim Odağı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Lütfiye ÖZDEMİR
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Kişisel ve Ürün Temelli Yenilikçilik: Cep Telefonu Kullanıcıları Üzerine Ampirik Bir Uygulama Öz   PDF
Serkan AYDIN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak KKTC Ekonomisinin Genel Analizi Öz   PDF
Okan Veli ŞAFAKLI, Hüseyin ÖZDEŞER
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak KKTC'deki Kamu Bankalarında Liderlik Stilleri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Okan Veli ŞAFAKLI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): Ocak KKTC’de Kaçak İşgücünün Ekonomiye Etkileri Üzerine Bir Çalışma Öz   PDF
Erdal GÜRYAY, Okan Veli ŞAFAKLI
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): Ocak Knowledge Management and Database Marketing Applications Öz   PDF (English)
Erol EREN, İrem Eren ERDOĞMUŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Kobilerde Elektronik Ticaretin Kullanımı : İstanbul Örneği Öz   PDF
Zeki Atıl BULUT, Burçin ÖNGÖREN, Kemal ENGİN
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak KOBİ’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama Öz   PDF
Edip ÖRÜCÜ, Recep KILIÇ, Abdullah SAVAŞ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Kontrol Liderin Elinde mi? Girişimcilik Okulundan Cevap Öz   PDF
Şafak GÜNDÜZ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Kötekli, Akçaova Arakat Fiyatları ve Yatırım Kararı Öz   PDF
Cem Mehmet BAYDUR, Ahmet BÜYÜKDUMAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Kritik (Kriz) Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi Öz   PDF
N. Alp ERİLLİ, M. Kazım KÖREZ, Yüksel ÖNER, Kamil ALAKUŞ
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018): Temmuz Kültür Bürokrasi ve Yolsuzluk: Kültürlerarası Zaman Serimli/Boylamsal Bir Çalışma Öz   PDF
Ercan Ergün
 
Toplam 478 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>