Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Önsöz Ayrıntılar   PDF
A. Talha DİNİBÜTÜN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Openness and Inflation: Evidence from Time Series Data Öz   PDF (English)
Muhammad ZAKARIA
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz Operasyonel Risk Yönetimi'nde Zarar Dağılımları ile Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Uygulaması Öz   PDF
Nurgül CHAMBERS, Atilla ÇİFTER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): Ocak Optimisation of Economic Order Quantity Using Neural Networks Approach Öz   PDF (English)
Martin ZIARATI, Osman Nuri UÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018): Ocak Order Picking Problem in a Warehouse with Bi-Objective Genetic Algorithm Approach: Case Study Öz   PDF (English)
Safak Kiris, Derya Deliktas, Ozden Ustun
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Organizational Wisdom and its Impact on Firm Innovation and Performance Öz   PDF (English)
Ali Ekber AKGÜN, Sümeyye Yücebilgilli KIRÇOVALI
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Örgüt Kültürünün Rol Ötesi Olumlu Davranışlara Olan Etkisi: Örgütsel Bağlılığın Aracı Değişken Rolü Öz   PDF
Fatih ÇETİN, Harun ŞEŞEN, H. Nejat BASIM
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Örgütsel Çatışma Yönetiminde Duygusal Zekanın Etkisi: Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Algılamaları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Mahmut DEMİR
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz Örgütsel Çekicilik : Bir Ölçek Uyarlama Çalışması Öz   PDF
Seda DURAL, Gonca ASLAN, Merve ALİNÇE, Aylin ARAZA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak Örgütsel Ekoloji Kuramından Stratejik Yönetim Anlayışına Öz   PDF
Oya ERDİL, Adnan KALKAN, Ali Murat ALPARSLAN
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma Öz   PDF
Ayşehan ÇAKICI, Seçkin DOĞAN
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Örgütsel Yurttaşlık Davranışı : Kavramsal Gelişimi ile Kişisel ve Örgütsel Etkileri Öz   PDF
A. Zafer ACAR
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019): Temmuz Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejisi Bağlamında İnovasyonun Etkisinin Ampirik Analizler ile Test Edilmesi Öz   PDF
Müge MANGA, Harun BAL
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Ortadoks İktisat Üzerine Notlar Öz   PDF
Tamer İŞGÜDEN, Aylin Çiğdem KÖNE
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Para - Sermayenin Yeniden Yapılandırılması : Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği Öz   PDF
Aylin Çiğdem KÖNE
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Para Politikasında Şeffaflık ve Enflasyonist Beklentilerin Yönlendirilmesi Öz   PDF
Aydan KANSU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): Ocak Parametreleri Değişken DC Servomotor İçin PI Tipi Parametrik Anlamda Dayanıklı Denetleyici Tasarımı Öz   PDF
Şeref Naci ENGİN, İbrahim Beklan KÜÇÜKDEMİRAL, Galip CANSEVER
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz Pasif İşgücü Piyasası Politikalarının İşsizliğe Etkileri: Küresel Kriz Sonrası Türkiye Deneyimi Öz   PDF
Yüksel BAYRAKTAR, Yaşar YAŞARLAR
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Patent Koruması İleri Teknoloji İçeren Ürünlerin İthalatını Arttırıyor mu? Türkiye Örneği Öz   PDF
Yaşar Serhat YAŞGÜL
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak Pazar Yönelimi ve Firma Performansı İlişkisi: Farklılaştırma Stratejisinin Aracı Rolü Öz   PDF
Halit KESKİN, Songül ZEHİR, Hayat AYAR
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak Pazarlamada Paradigma Kayması ve Türetimcilik Bakış Açısının Sunumu Öz   PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Göknil Nur KOÇAK, Mehtap ÖZKAN BUZLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak Pearl Harbor and Hiroshima : an Ironic Comparison Öz   PDF (English)
Leo J. MAHONEY
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Performance of Gray Scaled Images Using Segmented Cellular Neural Network - Cellular Neural Network Combined Trellis Coded Quantization / Modulation (SCNN - CNN CTCQ/TCM) Approach Over Rician Fading Channel Öz   PDF (English)
Osman Nuri UÇAN, Atilla ÖZMEN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak 360 Derece Geribildirim Sürecinin Orta Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Olan Etkisi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Öz   PDF
Derya KARA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Poisson Regresyon Uygulaması: Türkiye'deki Grevlerin Belirleyicileri 1964 - 1998 Öz   PDF
Hasan ŞAHİN
 
Toplam 489 ögeden 301 - 325 arası << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>