Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Corruption and Tax Evasion Öz   PDF (English)
Sacit Hadi AKDEDE
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Crisis of Identity in a Portrait of the Artist As a Young Man Öz   PDF (English)
Ali GÜNEŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB'ye Uygulanması Öz   PDF
Nadir EROĞLU, Anar ABDULLAYEV
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Dağıtım Kanallarında Üretici - Bayi İlişkilerinde Bağımlılık Kavramı ve Bağlılığın İşbirliği, Bağımlılık ve Memnuniyet Üzerine Etkileri Öz   PDF
Cengiz YILMAZ, Ebru Tümer KABADAYI, Bülent SEZEN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Deconstructing Stereotypes : Ed Bullins' the Taking of Miss Janie Öz   PDF (English)
Çiğdem Pala MULL
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz Değişim Odaklı Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi Öz   PDF
Ali YAVUZ, Cemal ZEHİR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir'deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama Öz   PDF
Boran TOKER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Demokratik Rejimlerde Politik Parasal Konjonktür Hareketleri: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme Öz   PDF
Seyfettin ERDOĞAN, Hilal BOZKURT
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Deprem Magnitüdleri İçin Tekrarlanma Yıllarının Elde Edilmesi : Marmara Bölgesi Örneği Öz   PDF
Reşat KASAP, Ülkü GÜRLEN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Design and Development of Material and Information Flow for Supply Chaıns Using Genetic Cellular Networks Öz   PDF (English)
Martin ZIARATI, David STOCKTON, Osman Nuri UÇAN, Erdem BİLGİLİ
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz Destek Vektör Regresyon ve İkiz Destek Vektör Regresyon Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Öz   PDF
Hüseyin İNCE, Salih Zeki İMAMOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMA KOŞULLARI, KARİYER TATMİNİ VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOOPERATİF ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Funda ER ÜLKER, Gülen ÖZDEMİR
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak Determinants of House Prices in Turkey : A Hedonic Regression Model Öz   PDF (English)
Sibel SELİM
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak Determining the Factors that Affect the Net Migration Rate in Turkey with Ordered Panel Logit Regression Analysis Öz   PDF (English)
Ferda YERDELEN TATOĞLU
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey Öz   PDF (English)
Nilüfer GÖZAÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Developing a System of Quality Assurance for the Higher Education Sector in Turkey Öz   PDF (English)
Nilüfer GÖZAÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz Devlet ve Özel Sektör Bankalardaki Hizmet Kalitesinin Karşılaştırılması: Eskişehir Örneği Öz   PDF
Veysel YILMAZ, H. Eray ÇELİK, Burçin DEPREN
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz Dijital Bölünmeyi Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Uygulama: Panel Veri GMM Analizleri Öz   PDF
Nadide HÜSNÜOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Ocak Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Cevat GERNİ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Dış Kapak Ayrıntılar   PDF
Sönmez ÇELİK
 
Toplam 526 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>