Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Farklı Puzolanik Katkıların Çimento Harçlarının Mekanik Özelikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Özlem ÇELİK, Güler YURTER, Sabiha KAN, H. Aygül YEPREM
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi Öz   PDF
Mustafa Kızıltan, Anna Golovko, Ahmet Burçin Yereli
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Feldstein-Horioka Puzzle in Turkey Öz   PDF (English)
Gülten DURSUN, Tezcan ABASIZ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Financial Stress Index for Turkey Öz   PDF
Aykut EKİNCİ
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Ocak Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi : Türkiye Örneği Öz   PDF
Sevcan GÜNEŞ
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak Firma İçi Kalite Bilgisi Kullanımı, İşgören Katılımı ve Tasarımda Kalite Yönetimi ile Ürün Performansı Arasındaki İlişkiler : Deneysel Bir Çalışma Öz   PDF
Oya ERDİL, Halit KESKİN, Cemal ZEHİR
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi Öz   PDF
Muammer ŞİMŞEK, Cem KADILAR
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz Forecasting Daily and Sessional Returns of the ISE - 100 Index with Neural Network Models Öz   PDF (English)
Emin AVCI
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Forecasting Inflation Through Econometric Models : an Empirical Study on Pakistani Data Öz   PDF (English)
S. M. Husnain BOKHARI, Mete FERİDUN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018): Ocak Fractional Supersymmetric iso(1,1) Öz   PDF (English)
Yasemen Uçan, Reşat Köşker, Özge Hıdırlar
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Friedrich Nietzsche'nin Joseph A.schumpeter'in İktisat Düşüncesi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Not Öz   PDF
Ertuğrul KIZILKAYA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz From Shakespeare to Kierkegaard: an Existential Reading of Hamlet Öz   PDF (English)
Aslı TEKİNAY
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Gaz Türbinlerinin Optimal Performans Analizi Öz   PDF
Burhanettin ÇETİN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Geçiş Ekonomileri ve Yeni Kurumsal İktisat’ın Yeniden Yükselişi Öz   PDF
Esra GÜLER
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Ocak Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Piyasa İstikrarının Kantil Regresyon Yöntemiyle Test Edilmesi Öz   PDF
Cüneyt AKAR
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım - Çevre - Ekonomi Etkileşimi Öz   PDF
Feza KARAER, Serkan GÜRLÜK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Genetik Algoritmalar ile Tesis Yerleşimi Tasarımı ve Bir Uygulama Öz   PDF
Bahadır GÜLSÜN, Gülfem TUZKAYA, Cem DUMAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz Geriye Yayılma Algoritması Kullanılarak Yaprak Desenlerinin Sınıflamdırılnası Öz   PDF
Erdem BİLGİLİ, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Gini Eşitsizlik Katsayılarıyla Cemaatlerin 19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Vilayetlerindeki Coğrafi Dağılımlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Murat ÇİFTÇİ, Mustafa TEKİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): Ocak Gravity Anomaly Separation Using 2 - D Wavelet Approach and Average Depth Calculation Öz   PDF (English)
A. Muhittin ALBORA, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi Öz   PDF
Mehmet MERCAN, Osman PEKER, İsmet GÖÇER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz Harmonic Effects on Electromechanical Overcurrent Relays Öz   PDF (English)
K. Burak DALCI, Recep YUMURTACI, Altuğ BOZKURT
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Hata Yönetimi Kültürü ve Hizmet Yenilikçiliği İlişkisi Öz   PDF
Halit Keskin, Süleyman Yigital
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Hayallerimizi Paylaştığımız Ortam: Organizasyon Öz   PDF
Mehmet DEĞİRMENCİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Highlighting the Concrete Language in IFRS Based Footnote. Would that Really Help to Increase Willingness to Invest? Öz   PDF (English)
Emre Cengiz
 
Toplam 478 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>