Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım - Çevre - Ekonomi Etkileşimi Öz   PDF
Feza KARAER, Serkan GÜRLÜK
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Genetik Algoritmalar ile Tesis Yerleşimi Tasarımı ve Bir Uygulama Öz   PDF
Bahadır GÜLSÜN, Gülfem TUZKAYA, Cem DUMAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz Geriye Yayılma Algoritması Kullanılarak Yaprak Desenlerinin Sınıflamdırılnası Öz   PDF
Erdem BİLGİLİ, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Gini Eşitsizlik Katsayılarıyla Cemaatlerin 19. Yüzyıl Sonlarında Osmanlı Vilayetlerindeki Coğrafi Dağılımlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Murat ÇİFTÇİ, Mustafa TEKİN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2001): Ocak Gravity Anomaly Separation Using 2 - D Wavelet Approach and Average Depth Calculation Öz   PDF (English)
A. Muhittin ALBORA, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi Öz   PDF
Mehmet MERCAN, Osman PEKER, İsmet GÖÇER
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz Harmonic Effects on Electromechanical Overcurrent Relays Öz   PDF (English)
K. Burak DALCI, Recep YUMURTACI, Altuğ BOZKURT
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Hata Yönetimi Kültürü ve Hizmet Yenilikçiliği İlişkisi Öz   PDF
Halit Keskin, Süleyman Yigital
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Hayallerimizi Paylaştığımız Ortam: Organizasyon Öz   PDF
Mehmet DEĞİRMENCİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Highlighting the Concrete Language in IFRS Based Footnote. Would that Really Help to Increase Willingness to Invest? Öz   PDF (English)
Emre Cengiz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Hisse Senedi Piyasasında Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Borsa İstanbul Uygulaması Öz   PDF
Bülent DOĞRU, Bilgehan NACAKÇI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Historical Influences and a Modern Alternative for Leadership Models in Central Asia Öz   PDF (English)
Sean M. COX
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak Hizmet Değerinin Müşterilerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Ölçülmesi Öz   PDF
G. Nilay YÜCENUR, Nihan Çetin DEMİREL, Cemil CEYLAN, Tufan DEMİREL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Hizmet Kalitesi - Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması : Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulaması Öz   PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Teoman DUMAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2020): Ocak Holdinge Bağlı Şirketler ile Bağlı Olmayan Şirketlerin Finansal Oran Analizi ile Karşılaştırılması Öz   PDF
Oğuz Kara, Yaman Ömer ERZURUMLU
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği Öz   PDF
Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Nihan ERSÖNMEZ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Özlem KÖROĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Identification of ‘Pull’ & ‘Push’ Factors for the Portfolio Flows: SVAR Evidence From the Turkish Economy Öz   PDF (English)
Levent KORAP
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği Öz   PDF
Nisfet UZAY, Mustafa DEMİR, Ertuğrul YILDIRIM
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Öz   PDF
HALİT KESKİN, OZAN KALAYCIOĞLU, HÜSEYİN İNCE
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak III. Sütuna İlişkin İlk Ön Karar Davası - Gözütok ve Brügge Kararına İlişkin Bir Değerlendirme Öz   PDF
Hakan TAŞDEMİR, A. Pınar GİRGİN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz İki Spor Kulübünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Deniz PARLAK, Emre BİŞİRİCİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz İkibinbir Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Öz   PDF
Esat ÇELEBİ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Hakan ÖZKAYA
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği Öz   PDF
Metin KOZAK, Teoman DUMAN
 
Toplam 526 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>