Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Hisse Senedi Piyasasında Piyasa Yapıcılığı Sistemi ve Borsa İstanbul Uygulaması Öz   PDF
Bülent DOĞRU, Bilgehan NACAKÇI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Historical Influences and a Modern Alternative for Leadership Models in Central Asia Öz   PDF (English)
Sean M. COX
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak Hizmet Değerinin Müşterilerin Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Ölçülmesi Öz   PDF
G. Nilay YÜCENUR, Nihan Çetin DEMİREL, Cemil CEYLAN, Tufan DEMİREL
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Hizmet Kalitesi - Müşteri Memnuniyeti İlişkisinin Hastane Türlerine Göre Karşılaştırılması : Devlet, Özel ve Üniversite Hastaneleri Uygulaması Öz   PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Teoman DUMAN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Doğrudan Etkisi: Bir Kamu Bankası Örneği Öz   PDF
Emel KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU, Nihan ERSÖNMEZ
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Özlem KÖROĞLU
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Identification of ‘Pull’ & ‘Push’ Factors for the Portfolio Flows: SVAR Evidence From the Turkish Economy Öz   PDF (English)
Levent KORAP
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği Öz   PDF
Nisfet UZAY, Mustafa DEMİR, Ertuğrul YILDIRIM
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Öz   PDF
HALİT KESKİN, OZAN KALAYCIOĞLU, HÜSEYİN İNCE
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak III. Sütuna İlişkin İlk Ön Karar Davası - Gözütok ve Brügge Kararına İlişkin Bir Değerlendirme Öz   PDF
Hakan TAŞDEMİR, A. Pınar GİRGİN
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz İki Spor Kulübünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Bir İnceleme Öz   PDF
Deniz PARLAK, Emre BİŞİRİCİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz İkibinbir Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Öz   PDF
Esat ÇELEBİ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi Öz   PDF
Hakan ÖZKAYA
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği Öz   PDF
Metin KOZAK, Teoman DUMAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar Öz   PDF
Sabri AZGÜN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz İktisadi Etkinlik Üzerine Bir Deneme: X Etkinlik Yaklaşımı Öz   PDF
Tamer ÇETİN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri : Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma Öz   PDF
İhsan YÜKSEL
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak İlintili Görüntülerin Birleşik Markov Rastgele Alan Modeli ve Gerçek - Zamanlı Uygulanabilir En - İyileme Yaklaşımı Öz   PDF
Mahmut Şamil SAĞIROĞLU, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak İMKB 30 İndeksini Oluşturan Hisse Senetleri İçin Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerine Dayalı Portföy Optimizasyonu Öz   PDF
Azize Zehra ÇELENLİ, Erol EĞRİOĞLU, Burçin Şeyda ÇORBA
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik Öz   PDF
Mehmet Fuat BEYAZIT
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz İMKB’de Spekülatif Şişkinlerin Test Edilmesi Öz   PDF
H. Mehmet TAŞÇI, H. Aydın OKUYAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İMKB’de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi Öz   PDF
H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Impacts of Cyprus' European Union Accession on Turkish Cypriot Cooperatives with Emphasis on the Financial Sector of Cooperatives Öz   PDF (English)
Okan Veli ŞAFAKLI
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018): Temmuz İnovasyon Sürecinde Örgütü Girişimsel ve Öğrenme Odaklılığa Yönlendirmede Dönüştürücü Liderlik Tarzının Etkisi Öz   PDF
Nuray Görker, Oya Erdil
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinin Performansa Etkisi: Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü ve Bir Uygulama Öz   PDF
Semih SORAN, Emin SERİN, Mehmet Onur BALKAN
 
Toplam 478 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>