Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar Öz   PDF
Sabri AZGÜN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz İktisadi Etkinlik Üzerine Bir Deneme: X Etkinlik Yaklaşımı Öz   PDF
Tamer ÇETİN
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri : Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma Öz   PDF
İhsan YÜKSEL
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak İlintili Görüntülerin Birleşik Markov Rastgele Alan Modeli ve Gerçek - Zamanlı Uygulanabilir En - İyileme Yaklaşımı Öz   PDF
Mahmut Şamil SAĞIROĞLU, Osman Nuri UÇAN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2020): Ocak İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği Öz   PDF
Nuray Tokgöz, Deniz Taşcı, Umut Koç, Yücel Türker, Akansel Yalçınkaya
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak İMKB 30 İndeksini Oluşturan Hisse Senetleri İçin Parçacık Sürü Optimizasyonu Yöntemlerine Dayalı Portföy Optimizasyonu Öz   PDF
Azize Zehra ÇELENLİ, Erol EĞRİOĞLU, Burçin Şeyda ÇORBA
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İMKB Betaları, Korelasyon Tahmini ve Değişkenlik Öz   PDF
Mehmet Fuat BEYAZIT
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz İMKB’de Spekülatif Şişkinlerin Test Edilmesi Öz   PDF
H. Mehmet TAŞÇI, H. Aydın OKUYAN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İMKB’de Yabancı İşlemleri ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi Öz   PDF
H. Aydın OKUYAN, Erman ERBAYKAL
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz Impacts of Cyprus' European Union Accession on Turkish Cypriot Cooperatives with Emphasis on the Financial Sector of Cooperatives Öz   PDF (English)
Okan Veli ŞAFAKLI
 
Cilt 21, Sayı 1 (2020): Ocak Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in this Area Öz   PDF (English)
Orkun Bayram
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018): Temmuz İnovasyon Sürecinde Örgütü Girişimsel ve Öğrenme Odaklılığa Yönlendirmede Dönüştürücü Liderlik Tarzının Etkisi Öz   PDF
Nuray Görker, Oya Erdil
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinin Performansa Etkisi: Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü ve Bir Uygulama Öz   PDF
Semih SORAN, Emin SERİN, Mehmet Onur BALKAN
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005 Öz   PDF (English)
Hakkı Okan YELOĞLU, Abdulkadir VAROĞLU
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Interlinkages between Openness and Foreign Debt in Pakistan Öz   PDF (English)
Muhammad ZAKARIA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) ile Ampirik Bir Test Öz   PDF
Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri Öz   PDF
Sami ÇUKADAR, Sönmez ÇELİK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği Öz   PDF
Seyfettin ARTAN, Cemalettin KALAYCI
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Investigating the Antecedents of Organizational Identification Öz   PDF (English)
İpek Kalemci TÜZÜN, İrfan ÇAĞLAR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK INVESTIGATING THE STATIONARY PROPERTIES OF COAL, NATURAL GAS, AND OIL CONSUMPTION: THE CASE OF FRAGILE FIVE COUNTRIES Öz   PDF
Ebru ÇAĞALAYAN-AKAY, Turgut ÜN, hoşeng bülbül
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Öz   PDF
Gürkan Bozma, Selim Başar, Murat Eren
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz Investment Valuation Analysis with Artificial Neural Networks Öz   PDF (English)
Hüseyin İNCE, Kadir SAYIM, Salih Zeki İMAMOĞLU, Nihat KASAP
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz Investor Reaction to Market Surprises on the Istanbul Stock Exchange Öz   PDF (English)
Yaman Ömer ERZURUMLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak İş Çevresinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma Öz   PDF
Erol EREN, Hülya GÜNDÜZ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Is FDI Beneficial for Development in any Case: an Empirical Comparison between Greenfield and Brownfield Investments Öz   PDF (English)
Ayça Sarıalioğlu HAYALI
 
Toplam 526 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>