Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 14, Sayı 2 (2013): Temmuz Interactions Among Populations and Effects on Founding Rates: the Case of Financial Intermediary Institutions in Turkey: 1986-2005 Öz   PDF (English)
Hakkı Okan YELOĞLU, Abdulkadir VAROĞLU
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Interlinkages between Openness and Foreign Debt in Pakistan Öz   PDF (English)
Muhammad ZAKARIA
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak İnternet Alışverişi Tüketici Davranışını Belirleyen Etmenler: Planlı Davranış Teorisi (TPB) ile Ampirik Bir Test Öz   PDF
Aykut Hamit TURAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak İnternete Dayalı Uzaktan Öğretim ve Üniversite Kütüphaneleri Öz   PDF
Sami ÇUKADAR, Sönmez ÇELİK
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği Öz   PDF
Seyfettin ARTAN, Cemalettin KALAYCI
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Investigating the Antecedents of Organizational Identification Öz   PDF (English)
İpek Kalemci TÜZÜN, İrfan ÇAĞLAR
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Investigating Validation of Armey Curve Hypothesis for G7 Countries using ARDL Model Öz   PDF
Gürkan Bozma, Selim Başar, Murat Eren
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz Investment Valuation Analysis with Artificial Neural Networks Öz   PDF (English)
Hüseyin İNCE, Kadir SAYIM, Salih Zeki İMAMOĞLU, Nihat KASAP
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz Investor Reaction to Market Surprises on the Istanbul Stock Exchange Öz   PDF (English)
Yaman Ömer ERZURUMLU
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak İş Çevresinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri ve Bir Araştırma Öz   PDF
Erol EREN, Hülya GÜNDÜZ
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Is FDI Beneficial for Development in any Case: an Empirical Comparison between Greenfield and Brownfield Investments Öz   PDF (English)
Ayça Sarıalioğlu HAYALI
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkileri Öz   PDF
Nigar Demircan ÇAKAR, Adnan CEYLAN
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz İş Özellikleri Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
Mehmet KAŞLI
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektörü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Öznur BOZKURT, İlhan BOZKURT
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz   PDF (English)
Harun TERZİ
 
Cilt 18, Sayı 1 (2017): Ocak Is There a Relationship between Country Classification and Market Efficiency?: A Global Investigation Öz   PDF (English)
Berna KIRKULAK ULUDAĞ, Hassan EZZAT
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz İş-Aile ve Aile-İş Çatışması ile Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Hakkı AKTAŞ, Güney ÇETİN GÜRKAN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak İşin Anlamlılığını Belirleyen Sosyal - Yapısal Özelliklerin Güçlendirmeye Olan Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Adnan CEYLAN, Güner ÇÖL, Hasan GÜL
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak İşletmelerde Stratejik Yönetim Faaliyetlerini Değerlendirme Araştırması Öz   PDF
Erol EREN, Selim AREN, Lütfihak ALPKAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi Öz   PDF
Ebru Tümer KABADAYI
 
Cilt 8, Sayı 2 (2007): Temmuz İşletmelerin Pazar Performansi ile İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma Öz   PDF
Mehmet MARANGOZ, Levent BİBER
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisinde Asimetri Öz   PDF
Servet CEYLAN, Burcu Yılmaz ŞAHİN
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak Ayı Etkisi Öz   PDF
Murat ÇİNKO
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Düşük Fiyatlandırma ve Aracılık Türü, Arz Yılı, Aracı Kurum Etkileri Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Gökçe Yıldız SAĞLAM, Arzum Erken ÇELİK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi Öz   PDF
Burcu KIRAN
 
Toplam 478 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>