Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 19, Sayı 2 (2018): Temmuz Teknolojik İnovasyonun İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye-AB (15) Ülkeleri Örneği Öz  PDF
Erol Çakmak, Gizem Yıldız
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği Öz  PDF
Nisfet UZAY, Mustafa DEMİR, Ertuğrul YILDIRIM
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Uluslararası Girişimcilik ile İhracat Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye’deki İhracatçı İşletmeler Örneği Öz  PDF
Gültekin ALTUNTAŞ, Aytuğ SÖZÜER, Fatih SEMERCİÖZ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Türkiye'nin AB Ülkelerine İlişkin İhracat Talep Fonksiyonlarının Görünüşte İlişkisiz Regresyon Analiziyle Belirlenmesi Öz  PDF
Cengiz AKTAŞ, Didem SEYDANOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak Türkiye'nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yöntemi ile Eşbütünleşme Analizi Öz  PDF
Muammer ŞİMŞEK, Cem KADILAR
 
Cilt 18, Sayı 2 (2017): Temmuz İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Öz  PDF
HALİT KESKİN, OZAN KALAYCIOĞLU, HÜSEYİN İNCE
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi Öz  PDF
Hakan ÖZKAYA
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi : Türkiye Örneği Öz  PDF
Cem SAATCİOĞLU, Orhan KARACA
 
Toplam 8 ögeden 1 - 8 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar