Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Stock Markets and Economic Growth : a Causality Test Öz  PDF (English)
Cudi Tuncer GÜRSOY, Alövsat MÜSLÜMOV
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Analysis of Symmetric and Asymmetric Nonlinear Causal Relationship between Stock Prices and Exchange Rates for Selected Emerging Market Economies Öz  PDF (English)
Veli YILANCI, Şeref BOZOKLU
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz New Time Series Evidence for the Causality Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in the Turkish Economy Öz  PDF (English)
Cem SAATCİOĞLU, Levent KORAP
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Causal Relationships Between Financial and Economic Development in Gulf Countries Öz  PDF (English)
Cudi Tuncer GÜRSOY, Hassan AL-AALİ
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018): Ocak Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi Öz  PDF
Mehmet Vahit EREN, Ayşe ERGİN, Halil İbrahim AYDIN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İkiz Açıklar Hipotezi: Türkiye Ekonomisinden Kanıtlar Öz  PDF
Sabri AZGÜN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz The Wagner’s Law: Time Series Evidence for Turkey, 1960-2006 Öz  PDF (English)
Özlem TAŞSEVEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz  PDF (English)
Harun TERZİ
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Banka Kredilerinde Ters Seçim ve Ahlaki Tehlike Etkisi Öz  PDF
Şehnaz Bakır YİĞİTBAŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Revisiting Export-Output Growth Nexus: Findings from Granger Causality and Leveraged Bootstrap Approach for Japan Öz  PDF (English)
Harun Bal, Emrah Eray AKÇA, Abdulla Hil Mamun, Murat BAYRAKTAR
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi : Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi Öz  PDF
Nilgün Çil YAVUZ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak Doğrudan Sermaye Yatırımları, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Örneği Öz  PDF
Nurgün TOPALLI
 
Cilt 14, Sayı 1 (2013): Ocak Finansal Gelişmişlik ve Büyüme Arasındaki Nedensellik Testi : Türkiye Örneği Öz  PDF
Sevcan GÜNEŞ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK ON THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN DEPOSIT RATES IN CONVENTIONAL BANKS AND PROFIT-SHARING RATES IN ISLAMIC BANKS IN TURKEY Öz  PDF
Remzi GÖK
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Türkiye'deki Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki Öz  PDF
Harun TERZİ, Sabiha OLTULULAR
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar