Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz Türkiye’de Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Nedensellik Analizi Öz  PDF
Mehmet Zeki AK, Nurullah ALTINTAŞ, Ahmet Salih ŞİMŞEK
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak Doğrudan Sermaye Yatırımları, Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Örneği Öz  PDF
Nurgün TOPALLI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Stock Markets and Economic Growth : a Causality Test Öz  PDF (English)
Cudi Tuncer GÜRSOY, Alövsat MÜSLÜMOV
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi Öz  PDF
Murat ÇETİN, Eyyup ECEVİT
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz The Relationship Between Economic Growth and Stock Returns : Evidence From Turkey Öz  PDF (English)
Mehmet ŞENTÜRK, Gökcen SAYAR ÖZKAN, Yusuf Ekrem AKBAŞ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi Öz  PDF
Mehmet MERCAN, Osman PEKER, İsmet GÖÇER
 
Cilt 5, Sayı 1 (2004): Ocak Türkiye Ekonomisi ve Büyüme Oranının Sürdürülebilirliği Öz  PDF
Mehmet Fuat BEYAZIT
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz Public Spending on Human Capital in Major Industrialized Countries Öz  PDF (English)
Meriç Subaşı ERTEKİN
 
Cilt 21, Sayı 1 (2020): Ocak Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014) Öz  PDF
Murşit Recepoğlu, Muharrem Akın Doğanay, Mustafa Kemal Değer
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi : Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi Öz  PDF
Nilgün Çil YAVUZ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Türkiye'de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı Öz  PDF
Erdal KARAGÖL, Erman ERBAYKAL, H. Murat ERTUĞRUL
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz The Effect of Oil Consumption on Economic Growth in Turkey Öz  PDF (English)
Harun TERZİ, Uğur Korkut PATA
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008): Temmuz Sermaye Hesabı Liberalizasyonu : Teorik Bir İnceleme Öz  PDF
Turgut TÜRSOY
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz  PDF (English)
Harun TERZİ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Türkiye'deki Sanayileşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişki Öz  PDF
Harun TERZİ, Sabiha OLTULULAR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK TÜRLERİNE GÖRE TRANSFER HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA Öz  PDF
Buket Altınöz, MEHMET ALTUNTAŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Politik Ekonomi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri Öz  PDF
Sevda Yapraklı, Ramazan Aslan
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar