Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz New Time Series Evidence for the Causality Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in the Turkish Economy Öz  PDF (English)
Cem SAATCİOĞLU, Levent KORAP
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Forecasting Inflation Through Econometric Models : an Empirical Study on Pakistani Data Öz  PDF (English)
S. M. Husnain BOKHARI, Mete FERİDUN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi Öz  PDF
Mehmet MERCAN, Osman PEKER, İsmet GÖÇER
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008): Temmuz Modeling Base Money Demand and Inflation for the Turkish Economy Öz  PDF (English)
Cem SAATCİOĞLU, Levent KORAP
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Kritik (Kriz) Dönem Enflasyon Hesaplamalarında Bulanık Regresyon Tahminlemesi Öz  PDF
N. Alp ERİLLİ, M. Kazım KÖREZ, Yüksel ÖNER, Kamil ALAKUŞ
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Openness and Inflation: Evidence from Time Series Data Öz  PDF (English)
Muhammad ZAKARIA
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak Atatürk'ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (1923 - 2002) Öz  PDF
Esat ÇELEBİ
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Türkiye'de Enflasyon - Büyüme İlişkisi : Zaman Serisi Analizi Öz  PDF
Orhan KARACA
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Fisher Etkisinin Türkiye Verileri ile Testi Öz  PDF
Muammer ŞİMŞEK, Cem KADILAR
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Para Politikasında Şeffaflık ve Enflasyonist Beklentilerin Yönlendirilmesi Öz  PDF
Aydan KANSU
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Granger ve Yoon (2002) Saklı Eşbütünleşme Yaklaşımı Öz  PDF
Dilek TANDOĞAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008): Temmuz Enflasyon Belirsizliğinin Üretim Üzerindeki Etkileri : Türkiye Örneği Öz  PDF
Mübariz HASANOV
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak Türkiye ve Seçili AB Ülkeleri Açısından Enflasyon Sürekliliğinin Analizi Öz  PDF
Selçuk KOÇ, Tezcan ABASIZ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Yatırım Analizlerinin Ülke Yatırımlarına Etkinliği ve 1999 Türkiye Ekonomisinin Görünümü Öz  PDF
Esat ÇELEBİ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2001): Temmuz İkibinbir Yılında Türkiye Ekonomisinin Genel Görünümü Öz  PDF
Esat ÇELEBİ
 
Toplam 15 ögeden 1 - 15 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar