Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak ÇKE Hipotezi Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Geçerli mi? Panel Veri Analizi Öz  PDF
Burcu ÖZCAN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2010): Temmuz Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi Öz  PDF
Murat ÇETİN, Eyyup ECEVİT
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz Ticari Banka Performansının İçsel Belirleyicileri: Borsa İstanbul Örneği Öz  PDF
Uğur SEVİM, Kemal EYÜBOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak Çalışma Sermaye Yönetiminin Firma Karlılığı Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi Öz  PDF
Rıdvan KESKİN, Füsun GÖKALP
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Ham Petrol Fiyat Artışlarının Enflasyonist Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri İçin Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi Öz  PDF
Mehmet MERCAN, Osman PEKER, İsmet GÖÇER
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Politik Riskin Firma Değeri İle İlişkisi: İMKB’ye Kayıtlı Firmalar Üzerinde bir Uygulama Öz  PDF
Alper Veli ÇAM
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz The Relationship between Stock Performance and the Efficiency in Turkish Banking Sector Öz  PDF (English)
Hakan AYGÖREN, M. Ensar YEŞİLYURT, Bülent GÜLOĞLU, İlhan KÜÇÜKKAPLAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Feldstein-Horioka Bulmacası: İkinci Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi Öz  PDF
Mustafa Kızıltan, Anna Golovko, Ahmet Burçin Yereli
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz İnternetin Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkileri: OECD Ülkeleri Örneği Öz  PDF
Seyfettin ARTAN, Cemalettin KALAYCI
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkili ve Çok Taraflı Anlaşmaların Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkisi Öz  PDF
Hakan ÖZKAYA
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Politik Ekonomi Göstergelerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizleri Öz  PDF
Sevda Yapraklı, Ramazan Aslan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2020): Ocak Enerji Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler: Türkiye’de İller Üzerine Panel Veri Analizleri (2004-2014) Öz  PDF
Murşit Recepoğlu, Muharrem Akın Doğanay, Mustafa Kemal Değer
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak Anlaşmazlıklarımızı Çözebiliriz: Bir Çatışma Çözümü Eğitim Programı Tanıtımı Öz  PDF
Serap AKGÜN, Arzu ARAZ
 
Toplam 13 ögeden 1 - 13 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar