Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz İş-Aile ve Aile-İş Çatışması ile Bireysel Performans Etkileşiminde Meslekî Bağlılığın Aracı Rolü: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF
Hakkı AKTAŞ, Güney ÇETİN GÜRKAN
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak Performans Değerlendirme Yöntemi Olarak 360 Derece Geribildirim Sürecinin Orta Kademe Yöneticilerin İş Başarısına Olan Etkisi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama Öz  PDF
Derya KARA
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak İnsan Kaynakları Yönetim Süreçlerinin Performansa Etkisi: Örgütsel Öğrenmenin Aracılık Rolü ve Bir Uygulama Öz  PDF
Semih SORAN, Emin SERİN, Mehmet Onur BALKAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (2002): Temmuz İşletmelerdeki Üretim Performans Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi Öz  PDF
Ebru Tümer KABADAYI
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak Kültürel Boyutlar Olarak İşletmelerde İçsel Bütünleşme ve Dışsal Odaklanma Düzeylerinin Performansa Etkileri Öz  PDF
Erol EREN, Lütfihak ALPKAN, Ercan ERGÜN
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Comparison of Tourists' and Employees' Evaluations Regarding Services Öz  PDF (English)
Ali SAYILIR, Umut AVCI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2016): Ocak The Relationship between Cost Leadership Strategy, Total Quality Management Applications and Financial Performance Öz  PDF (English)
Ali KURT, Cemal ZEHİR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2010): Ocak Polis Teşkilatının “İşkolik” Çalışanları Öz  PDF
Murat GÜNBEYİ, Tarkan GÜNDOĞDU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri Öz  PDF
Lütfihak ALPKAN, Ercan ERGÜN, Çağrı BULUT, Cengiz YILMAZ
 
Cilt 7, Sayı 1 (2006): Ocak Rol Belirsizliği, Rol Çatışması, İş Tatmini ve Performans Arasındaki İlişkiler Öz  PDF
Adnan CEYLAN, Yıldırım Hüseyin ULUTÜRK
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak Yatırım Fonlarının Risk Odaklı Performans Değerlemesi Öz  PDF
Suat TEKER, Emre KARAKURUM, Osman TAV
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri Öz  PDF
Güner ÇÖL
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Teknoloji, Örgüt Yapısı ve Performans Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
Halis DEMİR, Tarhan OKAN
 
Toplam 13 ögeden 1 - 13 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar