Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz MYO Öğrencilerinin İngilizce Hazırlık Eğitimine Yönelik Tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Örneği Öz  PDF
Gonca Manap DAVRAS, Gülay BULGAN
 
Cilt 20, Sayı 1 (2019): Ocak Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: 1974-2014 Dönemi Öz  PDF
Harun Terzi, Seval Bekar
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Ağızdan Ağıza Çevrimiçi İletişimin Otellerdeki Oda Satışlarına Etkisi Üzerine bir Araştırma Öz  PDF
Olgun KİTAPÇI, Serkan TAŞTAN, İbrahim Taylan DÖRTYOL, Ceylan AKDOĞAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri ile Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF
Özlem KÖROĞLU
 
Cilt 20, Sayı 2 (2019): Temmuz Türk Turizm Sektörünün Türkiye Ekonomisine Olan Etkilerinin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi Öz  PDF
Selen Işık Maden, Merve Ertürk
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Batum’da Turizmin Gelişimi ve Bölge Gelişimine Katkısı Öz  PDF
Gamze TANIL
 
Cilt 12, Sayı 2 (2011): Temmuz İkinci Konutların Turizm Sektörüne Kazandırılması: Muğla İli Datça İlçesi Örneği Öz  PDF
Metin KOZAK, Teoman DUMAN
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak An Analysis Consumer Behaviour in the Turkish Domestic Tourism Market Öz  PDF (English)
Erdoğan KOÇ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak An Assesment on the Effect of Education Level on the Job Satisfaction From the Toursim Sector Point of View Öz  PDF (English)
Ahmet GÜRBÜZ
 
Cilt 6, Sayı 2 (2005): Temmuz Türkiye'nin Turizm Gelirini Etkileyen Değişkenler İçin En Uygun Regresyon Denkleminin Belirlenmesi Öz  PDF
Cengiz AKTAŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi : Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi Öz  PDF
Nilgün Çil YAVUZ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz  PDF (English)
Harun TERZİ
 
Toplam 12 ögeden 1 - 12 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar