Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2000): Ocak Developing a System of Quality Assurance for the Higher Education Sector in Turkey Öz  PDF (English)
Nilüfer GÖZAÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008): Temmuz The Effect of Marmara Earthquake on Financial Institutions Öz  PDF (English)
Mehmet BOLAK, Ömür SÜER
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey Öz  PDF (English)
Nilüfer GÖZAÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2002): Ocak A Multi - Dimensional Quality System for Application in Higher Education Öz  PDF (English)
Nilüfer GÖZAÇAN, Reza ZIARATI
 
Cilt 12, Sayı 1 (2011): Ocak Burnout Among University Academicians: an Empirical Study on the Universities of Turkey Öz  PDF (English)
Boran TOKER
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Investigating the Antecedents of Organizational Identification Öz  PDF (English)
İpek Kalemci TÜZÜN, İrfan ÇAĞLAR
 
Cilt 19, Sayı 1 (2018): Ocak Türkiye’de Vergi Gelirleri ile Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişki: Frekans Alanı Nedensellik Analizi Öz  PDF
Mehmet Vahit EREN, Ayşe ERGİN, Halil İbrahim AYDIN
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz The Effect of Oil Consumption on Economic Growth in Turkey Öz  PDF (English)
Harun TERZİ, Uğur Korkut PATA
 
Cilt 15, Sayı 2 (2014): Temmuz The Relationship Between Economic Growth and Stock Returns : Evidence From Turkey Öz  PDF (English)
Mehmet ŞENTÜRK, Gökcen SAYAR ÖZKAN, Yusuf Ekrem AKBAŞ
 
Cilt 8, Sayı 1 (2007): Ocak Test of Capital Asset Pricing Model in Turkey Öz  PDF (English)
Cudi Tuncer GÜRSOY, Gulnara REJEPOVA
 
Cilt 9, Sayı 1 (2008): Ocak Determinants of House Prices in Turkey : A Hedonic Regression Model Öz  PDF (English)
Sibel SELİM
 
Cilt 17, Sayı 2 (2016): Temmuz Assessing Customer Awareness and Selection Criteria of Islamic and Conventional Banks in Turkey Öz  PDF (English)
Okşan KİBRİTCİ ARTAR, Şaduman OKUMUŞ, Elif GÜNEREN GENÇ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2015): Temmuz Is the Tourism-Led Growth Hypothesis (TLGH) Valid for Turkey? Öz  PDF (English)
Harun TERZİ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Ters Para İkamesi Süreci ve Döviz Kuru Oynaklığı: Türkiye Örneği Öz  PDF
H. Mehmet TAŞÇI, Burak DARICI, Erman ERBAYKAL
 
Cilt 4, Sayı 2 (2003): Temmuz Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri Öz  PDF
Halil SEYİDOĞLU
 
Cilt 16, Sayı 1 (2015): Ocak Patent Koruması İleri Teknoloji İçeren Ürünlerin İthalatını Arttırıyor mu? Türkiye Örneği Öz  PDF
Yaşar Serhat YAŞGÜL
 
Cilt 5, Sayı 2 (2004): Temmuz Vergi - Harcama Tartışması : Türkiye Örneği Öz  PDF
İhsan GÜNAYDIN
 
Cilt 6, Sayı 1 (2005): Ocak CWN Bağımsızlık Ölçütlerinin TCMB'ye Uygulanması Öz  PDF
Nadir EROĞLU, Anar ABDULLAYEV
 
Cilt 15, Sayı 1 (2014): Ocak Türkiye’deki İşletme Programlarında Uluslararası Pazarlama Dersi: Sorunlar ve Öneriler Öz  PDF
Mehmet İsmail YAĞCI, Ceren ÖZKAN
 
Cilt 13, Sayı 1 (2012): Ocak İhracat Performansı Açısından Teknolojik Yeniliğin Önemi: Türkiye İmalat Sanayi Örneği Öz  PDF
Nisfet UZAY, Mustafa DEMİR, Ertuğrul YILDIRIM
 
Cilt 1, Sayı 2 (2000): Temmuz Üniversite Kütüphaneleri : Amaç, Görev, İşlev, Yönetim ve Örgüt Yapısı Öz  PDF
Sönmez ÇELİK
 
Cilt 4, Sayı 1 (2003): Ocak Yabancı Sermaye ve Türkiye'de Elektronik, Kimya ve Toprak Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Yatırım Ortaklıklarının Performanslarının İncelenmesi Öz  PDF
Erol EREN, Ayşegül SAMSUNLU
 
Cilt 13, Sayı 2 (2012): Temmuz Türkiye’nin Tarıma Dayalı Sanayi Politikası (1923-1938) Öz  PDF
Ali Ata YİĞİT
 
Toplam 23 ögeden 1 - 23 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar