Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 22, Sayı 1 (2021): OCAK TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Öz  PDF
Murat ÇETİN, Uğur ÇINAR
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Reel Efektif Döviz Kurunun Durağanlığının Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri Kullanılarak Sınanması Öz  PDF
Ferda Yerdelen TATOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (2006): Temmuz Türkiye'de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi : Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi Öz  PDF
Nilgün Çil YAVUZ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2020): Temmuz Yapısal Kırılmalar Altında Teknoloji Yoğun Sektörlerde Verimlilik ve Rekabet Gücü İlişkisi Öz  PDF
ASLI OZPOLAT, FİLİZ ÇAYIRAĞASI
 
Cilt 9, Sayı 2 (2008): Temmuz Enflasyon Belirsizliğinin Üretim Üzerindeki Etkileri : Türkiye Örneği Öz  PDF
Mübariz HASANOV
 
Cilt 10, Sayı 1 (2009): Ocak Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Piyasasının Etkinliği: Yapısal Kırılma ve Güçlü Hafıza Öz  PDF
Emrah İsmail ÇEVİK, Sedat ERDOĞAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2009): Temmuz Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin İşsizlik Histerisinin Sınanması Öz  PDF
Veli YILANCI
 
Toplam 7 ögeden 1 - 7 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar